naglowek

PROCES REKRUTACJI

KROK I

Zlecenie rekrutacji – na podstawie rozmów z naszym Klientem ustalamy potrzeby rekrutacyjne. Bierzemy pod uwagę szerokie spektrum potrzeb związanych z pojawiającym się wakatem: wymagania merytoryczne, wymagania kompetencyjne oraz preferowane cechy osobowości. Na tym etapie opracowujemy opis stanowiska i profil kompetencyjny kandydata oraz analizujemy badania rynkowe dotyczące wynagrodzeń oferowanych na podobnym stanowisku w regionie.

Ten etap kończymy decyzją o rozpoczęciu procesu rekrutacji.


KROK II

Badanie rynku – analizujemy rynek i branżę by znaleźć jak najlepszych, spełniających wymagania i otwartych na nowe wyzwania kandydatów. Analizy i poszukiwań dokonujemy za pomocą:

 • Analizy bazy Kandydatów HR FOCUS
 • Publikacja ogłoszeń w mediach
 • Poszukiwania bezpośrednie

KROK III

Selekcja kandydatów - Jest to najczęściej najdłuższy etap procesu i najbardziej wymagający. Składa się z kilku etapów:

 • Analiza dokumentów aplikacyjnych - pierwszym krokiem wykonywanym przez Zespół HR Focus jest analiza przesłanych dokumentów aplikacyjnych. Koncentrujemy się nie tyko na wskazanym w cv doświadczeniu i wykształceniu ale również na wskazanych przez Kandydatów preferencjach dotyczących rodzaju pracy, motywacji do jej podjęcia.
 • Pierwsza rozmowa - Najczęściej kontaktujemy się z Kandydatem telefonicznie, przedstawiamy założenia stanowiska pracy i omawiamy oczekiwania Kandydata związane ze stanowiskiem. Jeśli rozmowa wypadnie pozytywnie, zapraszamy Kandydata na dłuższe spotkanie.
 • Rozmowa kwalifikacyjna - Rozmowa trwa ok. 1,5h i ma na celu wzajemne poznanie, omówienie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, silnych stron Kandydatów, poznanie powodów dla których zainteresowani są nowymi wyzwaniami. Z drugiej strony rozmowa ta dostarcza Kandydatom informacji na temat przyszłego potencjalnego pracodawcy, jego wymagań i oferty. Podczas rozmowy Kandydat otrzymuje wszystkie informacje na temat dalszego przebiegu procesu rekrutacji.
 • Weryfikacja referencji – jeśli Klient tego oczekuje, weryfikujemy referencje osób biorących udział w rekrutacji.

KROK IV

Rekomendacje – po zakończeniu procesu selekcji przedstawiamy Klientowi rekomendacje wybranych osób. Rekomendacja ma formę raportu zawierającego:

 • Ogólne informacje o Kandydacie/Kandydatce, dane koniakowe.
 • Pełną informację o doświadczeniu zawodowym
 • Czynniki sukcesu rekomendowanej osoby, zrealizowane projekty
 • Wyniki uproszczonego lub poszerzonego badania kompetencji – jeśli już na etapie początkowym Klient takiego badania oczekuje.
 • Motywacje Kandydata/Kandydatki do podjęcia zatrudnienia na oferowanym stanowisku
 • Oczekiwania i preferencje Kandydata/ Kandydatki
 • Dostępność rekomendowanej osoby i możliwy termin podjęcia zatrudnienia.

KROK V

Koordynacja spotkań w siedzibie Klienta – Klient, na podstawie rekomendacji dokonuje wyboru Kandydatów, z którymi pragnie przeprowadzić rozmowy kwalifikacyjne. Na podstawie informacji, które nam przekazuje, umawiamy terminy spotkań z Kandydatami.


KROK VI

Wybór – po pełnym procesie prowadzonym po stronie Klienta następuje wybór najbardziej odpowiedniego Kandydata/Kandydatki. Najczęściej nasi Klienci kontaktują się już z wybraną osobą osobiście by przekazać dobre wiadomości i ostateczną ofertę pracy. Nam pozostaje poinformować pozostałych Kandydtaó/Kandydatki o zakończonym procesie rekrutacji.


KROK VII

Monitoring – przez cały czas trwania procesu rekrutacji jesteśmy w kontakcie z Klientem i Kandydatem. Odpowiadamy na wszystkie nurtujące Państwa pytania, wspieramy w rozmowach. Proces uważamy za zakończony w momencie zakończenia okresu próbnego u nowego Pracodawcy.


CZAS TRWANIA PROJEKTU

Termin realizacji procesu rekrutacji i selekcji trwanie dłużej 6 tygodni. Proces może oczywiście zakończyć się przed upływem tego terminu, jeżeli wcześniej zostanie zidentyfikowany odpowiedni kandydat i zostanie mu zaproponowane stanowisko w firmie Klienta.


Najczęściej realizujemy rekrutację w okresie 4 tygodni od momentu złożenia zamówienia.


Tygodnie Działania
1-2 tydzień Poszukiwanie Kandydatów
2-4 tydzień Selekcja
5-6 tydzień Prezentacja Kandydatów i rozmowy indywidualne Klienta

 

Sprawdź w jakich branżach i stanowiskach się specjalizujemy