naglowek 10

Metody rekrutacji i selekcji

 

Metody selekcji Kandydatów

Selekcja kandydatów jest procesem wieloetapowym, mającym na celu ocenienie przydatności kandydatów na obsadzane stanowisko. Podstawą oceny jest Profil Stanowiska, który wspólnie z Państwem przygotujemy.

Oprócz merytorycznej oceny kandydatów – ich przygotowania i kwalifikacji zawodowych – ocenie poddane zostaną również kompetencje i predyspozycje osobowościowe oraz motywacja kandydatów do podjęcia pracy na stanowisku oferowanym przez Państwa. Po zakończeniu procesu poszukiwania i selekcji, przedstawimy Państwu listę kandydatów najlepiej spełniających Państwa wymagania.

Etapy procesu selekcji:

Analiza dokumentów aplikacyjnych - pierwszym krokiem wykonywanym przez Zespół HR Focus jest analiza przesłanych dokumentów aplikacyjnych. Koncentrujemy się nie tyko na wskazanym w cv doświadczeniu i wykształceniu ale również na wskazanych przez Kandydatów preferencjach dotyczących rodzaju pracy, motywacji do jej podjęcia.

Pierwsza rozmowa - Najczęściej kontaktujemy się z Kandydatem telefonicznie, przedstawiamy założenia stanowiska pracy i omawiamy oczekiwania Kandydata związane ze stanowiskiem. Jeśli rozmowa wypadnie pozytywnie, zapraszamy Kandydata na dłuższe spotkanie.

Rozmowa kwalifikacyjna - Rozmowa trwa ok. 1,5h i ma na celu wzajemne poznanie, omówienie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, silnych stron Kandydatów, poznanie powodów dla których zainteresowani są nowymi wyzwaniami. Z drugiej strony rozmowa ta dostarcza Kandydatom informacji na temat przyszłego potencjalnego pracodawcy, jego wymagań i oferty. Na rozmowie tej Kandydat otrzymuje wszystkie informacje na temat dalszego przebiegu procesu rekrutacji. Elementem rozmowy kwalifikacyjnej może być również badanie kompetencji – określenie poziomu rozwoju Kandydata w różnych, zdefiniowanych z Klientem obszarach niezbędnych do objecia stanowiska. Narzędzia:

  • Wywiad ustrukturyzowany,
  • Testy (merytoryczne, językowe, wiedzy),
  • Techniki symulacyjne,
  • Inne, w zależności od potrzeb,

Weryfikacja referencjijest to istotny i znaczący element procesu rekrutacji

Monitoring – przez cały czas trwania procesu rekrutacji jesteśmy w kontakcie z Klientem i Kandydatem. Odpowiadamy na wszystkie nurtujące Państwa pytania, wspieramy w rozmowach. Proces uważamy za zakończony w momencie zakończenia okresu próbnego u nowego Pracodawcy.

 

Jak długo trwa proces znalezienia odpowiedniego Kandydata

Proces rekrutacji i selekcji trwa do 6 tygodni. Proces może oczywiście zakończyć się przed upływem tego terminu, jeżeli wcześniej zostanie zidentyfikowany odpowiedni kandydat i zostanie mu zaproponowane stanowisko w firmie Klienta.

84% rekrutacji realizujemy w czasie nie dłuższym niż 6 tygodni, 57% rekrutacji w okresie do 4 tygodni.

 

Tygodnie Działania
1-2 tydzień Poszukiwanie Kandydatów
2-4 tydzień Selekcja
5-6 tydzień

Prezentacja Kandydatów i rozmowy indywidualne Klienta