naglowek 5

Badanie kompetencji jako narzędzie rozwoju pracownika

Jest to najbardziej skuteczna metoda oceny kompetencji pracowników i projektowania ich rozwoju w organizacji. Badanie kompetencji zmierza do identyfikacji silnych i słabych stron uczestnika i jest podstawą do nakreślenia drogi rozwoju i doskonalenia.


Korzyści dla Organizacji

  • Pozwala zaprojektować politykę szkoleniową  w firmie. Badanie kompetencji najczęściej kierowane jest do pracowników kluczowych, dla których planuje się ścieżkę kariery zawodowej
  • Pozwala gromadzić kompleksowe informacje na temat kompetencji zatrudnionych pracowników oraz dobrać właściwe kierunki i formy rozwoju zawodowego (coaching,  studia podyplomowe, praca w projektach, szkolenia etc.)
  • Pogłebia samoświadomość pracowników, a tym samym pozwala im doskonalic i rozwijać własne kompetencje, w tym kompetencje związane z pracą zespołową, relacjami interpersonalnymi

 Korzyści dla Uczestnika

  • dogłębne poznanie własnych silnych i słabych stron oraz potencjału
  • rozszerzenie wiedzy na temat mozliwości rozwoju kompetencji (wskazówki rozwojowe)
  • umocnienie i rozwój relacji interpersonalnych, pracy zespołowej
  • możliwośc nakreślenia priorytetów związanych z rozwojem własnej kariery

Proces badania

Badanie jest złożonym procesem wykorzystujacym różnorodne narzędzia analizy poziomu kompetencji. Badanie prowadzone jest zawsze przez minimum dwóch assessorów by zachować pełen obiektywizm.

ETAP I PRZYGOTOWANIE

W ścisłej wsółpracy z Klientem, z zachowaniem najwyższego poziomu etyki, wypracowujemy zestaw kompetencji stanowiącej podstawę do dalszych badań oraz kryteria oceny.

ETAP II BADANIE

Badanie ma formę testów, ćwiczeń, analizy casów, samooceny. Trwa kilka godzin. Podczas badania wykorzystujemy zaawansowane narzędzia diagnostyczne zapewniając pełen profesjonalizm badania, a proces prowadzimy dbając o dobrą atmosferę.

ETAP III PODSUMOWANIE

Po zakończeniu badania przygotowujemy raporty zbiorcze i indywidualne dla każdego uczestnika. Każdy z Uczestników otrzymuje informację zwrotną na temat wyników badania, w której omówione są jego silne i słabe strony oraz przekazane wskazówki rozwojowe. Na podstawie raportu i rozmoway z assessorem każdy z uczestników może sam planować dalszy rozwój i doskonalić swoje kompetencje.

Oferta badania kompetencji dla Twojego pracownika

Jestem pracownikiem i chcę zbadać swoje kompetencje