naglowek 5  

 

Outplacement

Jest to program aktywizacji zawodowej osób, u których doszło do rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżączych po stronie zakładu pracy. Program ten umożliwia zanalizowanie dotychczasowej ścieżki kariery zawodowej, wyciągnięcie wniosków i zaplanowanie kolejnych kroków w dążeniu do zmiany stanowiska lub miejsca pracy. Celem prowadzonego programu outplacement jest także skrócenie okresu poszukiwań nowego zatrudnienia.


 Korzyści dla Organizacji

 • Pozytywnie wpływa na wizerunek organizacji
 • Pozwala ograniczyc rotację pracowników
 • umożliwia przekazanie spójnych informacji na temat kierunku zachodzących zmian pozostającym pracownikom, dzięki czemu mają możliwość zachować poczucie bezpieczeństwa i wpływu na swoją sytuację zawodową
 • pozwala przeprowadzić zaplanowanie procesy restrukturyzacyjne zgodnie z ustalonymi wytycznymi i harmonogramem
 • umożliwia redukcję kosztów zwolnień (odszkodowania, procesy, absencje)

 Korzyści dla Uczestników

 • Ocena własnych doświadczeń zawodowych, kompetencji, umiejętnosći, potencjału i wiedzy
 • Zaplanowanie działań rozowjowych niezbednych do podniesienia efektywnosci zawodowej
 • Zaplanowanie działań zmierzajacych do aktywnego poszukiwania pracy
 • Nabycie umiejętnosci, poznanie narzędzi i zaplanowanie działań zmierzajacych do pozyskania zatrudnienia
 • Uzyskanie wsparcia emocjonalnego w sytuacji utraty pracy
 • Przygotowanie dokumentacji związanej z aktywnym działaniem na rynku pracy

 Nasze działania w ramach procesu outplacementu

 • Indywidualne spotkania z Uczestnikami
 • Badanie kompetencji Uczestników
 • Przygotowanie bilansu kompetencji i umiejętności zawodowych (stworzenie profilu zawodowego)
 • Warsztaty „rynek pracy w pigułce”:Umieszczenie dokumentów aplikacyjnych Uczestnika w bazie Kandydatów HR FOCUS.
  • prezentacja aktualnych trendów na rynku pracy i modele zachowań
  • przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych (autoprezentacja, mowa ciała)
  • wsparcie w zakresie przygotowania dokumentów aplikacyjnych
  • jak stać się bardziej widocznym na rynku pracy? – aktywne aplikowanie.
 • Uwzględnienie kandydatury Uczestnika we wszystkich procesach rekrutacyjnych HR FOCUS.
 • Przekazanie aplikacji Uczestnika klientom firmy HR FOCUS.

Zaplanuj outplacement dla pracownika