naglowek 18 Rodzaje coachingu

 

Coaching może dotyczyć różnorodnych obszarów twojego życia. Nazwa procesu nie ma większego znaczenia. Chodzi o to być osiągał(a) to czego pragniesz w zgodzie ze sobą. Przykładowe rodzaje coachingu:   

Life coaching – proces nastawiony na doskonalenie jakości życia, na identyfikację siły, przewag osobistych Klienta. Celem jest osiągniecie satysfakcji z życia i otaczającej rzeczywistości, lepsze zrozumienie siebie i własnych pragnień oraz wypracowanie ścieżki osiągniecia swoich celów osobistych. Ten proces korzystny jest dla osób przechodzących kryzysy w związkach czy relacjach z innymi, szukających zmian w życiu osobistym lub zawodowym, osób borykających się z problemami w życiu prywatnym, szukających rozwiązań dla trudnych sytuacji lub relacji.

Elelementy coachingu:

 • określenie celu
 • określenie aktualnej sytuacji
 • określenie dostępnych możliwości i zasobów
 • budowa planu realizacji celu

Coaching Kariery – proces nastawiony na odnalezienie przyczyn kłopotów ze znalezieniem pracy, na budowę ścieżki kariery, która odpowiada naturalnym predyspozycjom Klienta. Ten typ coachingu pomaga odnaleźć najkorzystniejszy sposób autoprezentacji lub wybrać skuteczną strategię promocji własnej osoby na rynku pracy. Jest to rozwiązanie adresowane m.in. do absolwentów szkół, osób wracających na rynek pracy po dłuższej przerwie, osób, które nie są zadowolone z życia zawodowego i planują zmianę pracy, wszystkich, którzy bez sukcesu poszukują zmiany w życiu zawodowym.

Moduły coachingu kariery:

 • Profesjonalne dokumenty aplikacyjne
 • Portret biznesowy
 • Strategie poszukiwania pracy
 • Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

Business coaching – proces nastawiony na budowę siły Managera. Założeniem jest tutaj osiągniecie celów zawodowych poprzez rozwój kompetencji managerskich, identyfikację silnych stron managera i ich wykorzystanie w realizacji zamierzeń i planów.

Elementy coachingu

 • określenie celu
 • określenie aktualnej sytuacji
 • określenie zasobów i możliwości
 • wybór działań i budowa planu realizacji