naglowek 18

Etyka w coachingu

 Poniższe wytyczne są wymaganiami stawianymi wszystkim osobom pracującym w zawodzie Coacha. Są to warunki obowiązujące w International Coaching Community i charakteryzują nasze podejście do coachingu i do ciebie.

Szacunek

Coachowie starają się jak najlepiej wykonywać swoją pracę i być na bieżąco w kwestii nowych praktyk biznesowych, technologii, wymogów prawnych i standardów związanych z pracą Coacha. Będą dbać o rozwój i rozszerzanie swoich umiejętności poprzez lekturę, kontakty i szkolenia.

Coach szanuje swojego Klienta, jego wartości i przekonania:

  • Nie dyskryminuje, nie ocenia
  • Jest zobowiązany uzyskać zezwolenie Klienta zanim zechce wykorzystać jego dane lub rekomendacje w charakterze referencji
  • Szanuje treść wszelkich umów i dotrzymuje obietnic danych Klientowi.
  • Szanuje prawa innych odnośnie praw autorskich, praw do ochrony własności intelektualnej, znaków handlowych i patentów.
  • Nie angażuje się dobrowolnie w żadne działania, które mogą zagrozić dobremu imieniu profesji Coacha.

Poufność i konflikt interesów

Coach zachowuje w tajemnicy materiały uzyskane od klienta, z wyjątkiem sytuacji uzyskania pełnomocnictwa Klienta, wymogu prawa, lub z innej ważnej przyczyny, takiej jak nieuchronne wyrządzenie szkody osobom trzecim.

Coach może wykorzystać materiały klienta w szkoleniu bądź publikacjach, pod warunkiem, że materiały nie zawierają danych Klienta a Klient wyrazi zgodę.

Feedback i postępy

Coachowie podejmują racjonalne kroki w celu zbadania postępów poczynionych przez Klienta. Jeśli Klient nie posuwa się naprzód, należy otwarcie przedyskutować kwestię z Klientem w ramach sesji coachingowej. Coachowie tworzą i zachowują dokumentację zawierającą przebieg swojej pracy z klientami celem spełnienia wymagań zawodowych i prawnych.