naglowek

 

Badanie satysfakcji

Satysfakcja pracowników, ich motywacja, zrozumienie celów firmy i dobry klimat pracy to najważniejsze elementy decyzdujace o sukcesie firmy. Zadowolony pracownik jest pracownikiem kreatywnym, lojalnym i twórczym. Zdemotywowany, nigdy nie będzie realizował swoich zadań prawidłowo. Dlatego ważne jest by cyklicznie badać poziom satysfakcji pracowników.


Cele badania

Badanie zawsze przygotowywane jest zgodnie z potrzebami Klientów. Może mieć na celu:

  • Poznanie poziomu identyfikacji pracowników z Firmą
  • Poznanie nastrojów, zadowolenia z pracy pracowników
  • Określenie relacji interpersonalnych wewnątrz działów
  • Określenie relacji przełożonych z podwładnymi
  • Poznanie najważniejszych motywatorów
  • Ocenę efektywności komunikacji
  • Wskazanie obszarów sukcesu i obszarów wymagających doskonalenia

 Metoda badania

Badanie wykonywane może byc różnymi metodami, w zależności od potrzeb Klienta. Mogą to być ankiety, wywiady telefoniczne, badanie on-line. Każda z metod przygotowywana jest tak by zapewnić pełną anonimowosć pracownikom.


Rezultaty badania

Wyniki badania przekazywane są w formie spójnej informacji Zarządowi firmy. Pozwalają nie tylko na analizę poziomu satysfakcji, określenia obszarów rozwojowych ale i opracowanie szkoleń i warsztatów prowadzących do wzrostu satysfakcji pracowników, a wiec i zysków firmy.


 

Oferta dla Twojej firmy